تجدید مزایده فروش یک دستگاه پژو پارس مدل 1389

آگهی تجدید مزایده پژو پارس

شرکت سرمایه گذاری مسکن نوین پایدار (سهامی خاص) در نظر دارد، مزایده فروش یک دستگاه پژو پارس مدل 1389 را از طریق برگزاری مزایده واگذار نماید . لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده از تاریخ 1401/12/16 لغایت 1401/12/21 به آدرس این شرکت واقع در تهران، خیابان ملاصدرا،خیابان پردیس کوچه زاینده رود شرقی پلاک 15 مراجعه نمایند.