اخبار شرکت سرمایه‌گذاری مسکن نوین پایدار

نشست مدیران عامل شرکت های تابعه با محوریت دانش بنیان ها با حضور مدیرعامل شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن، دکتر محمد رضا جواهری تفتی برگزار گردید.
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری مسکن نوین پایدار به صورت میدانی از روند پیشرفت و عملیات های اجرایی در پروژه قطعه B مرکز شهر اندیشه بازدید کردند.