مناقصه خرید بخشی از اقلام مکانیکی پروژه مرکز شهر اندیشه

مناقصه خرید بخشی از اقلام مکانیکی اندیشه

شرکت سرمایه گذاری مسکن نوین پایدار (سهامی خاص) در نظر دارد ، مناقصه خرید بخشی از اقلام مکانیکی مورد نیاز پروژه مسکونی قطعه B مرکز شهر اندیشه را از طریق برگزاری مناقصه عمومی واگذار نماید. لذا اشخاص و شرکت­های دارای صلاحیت و برخوردار از توانمندی فنی و مالی می­توانند جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 1402/02/30 لغایت 1402/03/02 به آدرس این شرکت واقع در : تهران، خیابان ملاصدرا، خیابان پردیس، کوچه زاینده رود شرقی، پلاک 15 مراجعه نمایند. جهت دریافت اسناد ، داشتن معرفی نامه از طرف شرکت الزامی می­باشد. قیمت فروش هر کدام از اسناد 1/000/000 ریال می­باشد.