مناقصه تهیه متریال، ساخت، حمل و نصب درب و پنجره¬های UPVC پروژه مرکز شهر اندیشه - نوبت دوم

رسانه جدید

شرکت سرمایه گذاری مسکن نوین پایدار (سهامی خاص) در نظر دارد مناقصه تهیه متریال، ساخت، حمل و نصب درب و پنجره­های UPVC  پروژه مرکز شهر اندیشه  را بصورت تهاتر از طریق برگزاری مناقصه واگذار نماید. لذا اشخاص و شرکت­های دارای صلاحیت و برخوردار از توانمندی فنی و مالی می­توانند جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 1401/02/26لغایت 1401/03/02 به آدرس این شرکت واقع در : تهران، خیابان ملاصدرا، خیابان پردیس، کوچه زاینده رود شرقی، پلاک 15 مراجعه نمایند.جهت دریافت اسناد ، داشتن معرفی نامه از طرف شرکت الزامی می­باشد.

قیمت فروش هر کدام از اسناد 1/000/000 ریال می­باشد.