مناقصه اجرای کامل سازه بتنی پروژه ساختمان های مسکونی بلوک های M1 و M2 پروژه آسمان البرز

رسانه جدید

شرکت سرمایه گذاری مسکن نوین پایدار (سهامی خاص) در نظر دارد ، اسناد مناقصه اجرای کامل سازه بتنی پروژه ساختمان های مسکونی بلوک های M1 و M2 پروژه آسمان البرز  را به صورت تهاتر از طریق برگزاری مناقصه واگذار نماید.

لذا اشخاص و شرکت ­های دارای صلاحیت و برخوردار از توانمندی فنی و مالی می­توانند جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 1401/05/18 لغایت 1401/05/25 به آدرس این شرکت واقع در : تهران، خیابان ملاصدرا، خیابان پردیس، کوچه زاینده رود شرقی، پلاک 15 مراجعه نمایند.

جهت دریافت اسناد ، داشتن معرفی نامه از طرف شرکت الزامی می­باشد.

قیمت فروش هر کدام از اسناد 1/000/000 ریال می­باشد.