مناقصه تهیه و حمل مصالح و اجرای نمای بلوک های B5 الی B8 پروژه مرکز شهر اندیشه

رسانه جدید

شرکت سرمایه گذاری مسکن نوین پایدار (سهامی خاص) در نظر دارد ، مناقصه تهیه و حمل مصالح و اجرای نمای بلوک های B5 ، B6 ، B7 و B8 پروژه مرکز شهر اندیشه را از طریق برگزاری مناقصه عمومی واگذار نماید.

لذا اشخاص و شرکت­های دارای صلاحیت و برخوردار از توانمندی فنی و مالی می­توانند جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 1401/04/20 لغایت 1401/04/25 به آدرس این شرکت واقع در : تهران، خیابان ملاصدرا، خیابان پردیس، کوچه زاینده رود شرقی، پلاک 15 مراجعه نمایند.

جهت دریافت اسناد ، داشتن معرفی نامه از طرف شرکت الزامی می­باشد.

قیمت فروش هر کدام از اسناد 1/000/000 ریال می­باشد.