مناقصه تهیه متریال، حمل و اجرای سقف کاذب پروژه مرکز شهر اندیشه - نوبت دوم

رسانه جدید

شرکت سرمایه گذاری مسکن نوین پایدار (سهامی خاص) در نظر دارد ، مناقصه تهیه متریال، حمل و اجرای سقف کاذب پروژه مرکز شهر اندیشه را بصورت تهاتر از طریق برگزاری مناقصه عمومی واگذار نماید.

لذا اشخاص و شرکت­ های دارای صلاحیت و برخوردار از توانمندی فنی و مالی می ­توانند جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 1401/03/17 لغایت 1401/03/24 به آدرس این شرکت واقع در : تهران، خیابان ملاصدرا، خیابان پردیس، کوچه زاینده رود شرقی، پلاک 15 مراجعه نمایند.

جهت دریافت اسناد ، داشتن معرفی نامه از طرف شرکت الزامی می­باشد.

قیمت فروش هر کدام از اسناد 1/000/000 ریال می­باشد.