مناقصه خرید و اجرای پانل های سبک بتنی

رسانه جدید

شرکت سرمایه گذاری مسکن نوین پایدار (سهامی خاص) در نظر دارد  ، دو مناقصه با موضوعات ذیل را جهت پروژه مسکونی مرکز شهر اندیشه قطعه B ، واقع در شهر جدید اندیشه فاز 4 از طریق برگزاری مناقصه واگذار نماید :

1-خرید و تحویل پانل ­های سبک بتنی و ملزومات مورد نیاز جهت اجرای دیوارهای داخلی و خارجی

2-اجرای پانل­ های سبک بتنی دیوارهای داخلی و خارجی

لذا اشخاص و شرکت­های دارای صلاحیت و برخوردار از توانمندی فنی و مالی می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 1400/07/17 لغایت 1400/07/20 به آدرس این شرکت واقع در تهران ، خیابان ملاصدرا ، خیابان پردیس کوچه زاینده رود شرقی پلاک 15 مراجعه نمایند. جهت دریافت اسناد ، داشتن معرفی نامه از طرف شرکت و 1/000/000 ریال وجه نقد الزامی می باشد.