مناقصه تأمین سنگ و ساخت و نصب درب و پنجره UPVC

رسانه جدید

شرکت سرمایه گذاری مسکن نوین پایدار (سهامی خاص) در نظر دارد ، مناقصات ذیل را از طریق برگزاری مناقصه عمومی جهت پروژه مرکز شهر اندیشه واگذار نماید.

1- تهیه متریال، ساخت، حمل و نصب درب و پنجره­های UPVC 2- تأمین سنگ مورد نیاز ، لذا اشخاص و شرکت­های دارای صلاحیت و برخوردار از توانمندی فنی و مالی می­توانند جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 1401/01/20 لغایت 1401/01/28به آدرس این شرکت واقع در : تهران، خیابان ملاصدرا، خیابان پردیس، کوچه زاینده رود شرقی، پلاک 15 مراجعه نمایند.جهت دریافت اسناد ، داشتن معرفی نامه از طرف شرکت الزامی می­باشد.

قیمت فروش هر کدام از اسناد 1/000/000 ریال می­باشد.