مناقصه اجرای کامل سازه بتنی بلوک های M1 , M2 پروژه آسمان البرز - تجدید مناقصه

رسانه جدید

شرکت سرمایه گذاری مسکن نوین پایدار (سهامی خاص) در نظر دارد ،اسناد مناقصه اجرای کامل سازه بتنی پروژه ساختمان های مسکونی M1 و M2 پروژه آسمان البرز را بصورت تهاتر از طریق برگزاری مناقصه عمومی واگذار نماید.

لذا اشخاص و شرکت­های دارای صلاحیت و برخوردار از توانمندی فنی و مالی می­توانند جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 1401/03/30 لغایت 1401/04/06 به آدرس این شرکت واقع در : تهران، خیابان ملاصدرا، خیابان پردیس، کوچه زاینده رود شرقی، پلاک 15 مراجعه نمایند.

جهت دریافت اسناد ، داشتن معرفی نامه از طرف شرکت الزامی می­باشد.

قیمت فروش هر کدام از اسناد 1/000/000 ریال می­باشد.