تجدید مناقصه اجرای کفسازی، عایق کاری و دیوار چینی طبقه منفی یک بلوک های M1 ، M2 و M3 پروژه آسمان البرز

رسانه جدید

شرکت سرمایه گذاری مسکن نوین پایدار (سهامی خاص) در نظر دارد ، اسناد تجدید مناقصه اجرای کفسازی، عایق کاری و دیوار چینی طبقه منفی یک پروژه ساختمانی مسکونی بلوک های M1 ، M2 و M3 پروژه آسمان البرز به صورت تهاتر با مصالح از طریق برگزاری مناقصه عمومی واگذار نماید. لذا اشخاص و شرکت­های دارای صلاحیت و برخوردار از توانمندی فنی و مالی می­توانند جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 1401/10/27 لغایت 1401/11/03به آدرس این شرکت واقع در : تهران، خیابان ملاصدرا، خیابان پردیس، کوچه زاینده رود شرقی، پلاک 15 مراجعه نمایند. جهت دریافت اسناد ، داشتن معرفی نامه از طرف شرکت الزامی می­باشد. قیمت فروش هر کدام از اسناد 1/000/000 ریال می­باشد.