رسانه جدید

شرکت سرمایه گذاری مسکن نوین پایدار (سهامی خاص) در نظر دارد ، دو مناقصه به شرح ذیل :

 

          1-    مناقصه خرید تیرچه مورد نیاز بلوک­های M1 ، M2 و M3 پروژه آسمان البرز

          2-    مناقصه خرید فوم مورد نیاز بلوک­های M1 ، M2 و M3 پروژه آسمان البرز

 

را به صورت تهاتر از طریق برگزاری مناقصه واگذار نماید. لذا اشخاص و شرکت­های دارای صلاحیت و برخوردار از توانمندی فنی و مالی می­توانند جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 1401/08/09 لغایت 1401/08/14 به آدرس این شرکت واقع در : تهران، خیابان ملاصدرا، خیابان پردیس، کوچه زاینده رود شرقی، پلاک

15 مراجعه نمایند. جهت دریافت اسناد ، داشتن معرفی نامه از طرف شرکت الزامی می­باشد. قیمت فروش هر کدام از اسناد 1/000/000 ریال می­باشد.