پروژه مشارکتی شاهین
در قالب مشارکت با شرکت توسعه و عمران امید احداث گردید.

این پروژه در زمینی به مساحت 552 مترمربع در تهران، میدان شعاع، خیابان خدری، پلاک 53 واقع گردیده که متعلق به شرکت توسعه و عمران امید می­ باشد و در قالب مشارکت در ساخت با آن شرکت آغاز گردید. جواز ساختمانی آن در قالب 7 طبقه شامل 2 طبقه زیرزمین و همکف برای پارکینگ و تاسیسات و لابی و پنج طبقه روی آن در قالب 20 واحد مسکونی (با موقعیت اداری) در تاریخ 92/7/28 اخذ گردید.

 این پروژه دارای 2198 مترمربع زیربنای ناخالص و 1377 مترمربع زیربنای مفید می­ باشد. پروژه تمام شده و در مرحله تحویل موقت می­ باشد.
پروژه شاهین نهایی 10
پروژه شاهین نهایی 9
پروژه شاهین نهایی 8
پروژه شاهین نهایی 7
پروژه شاهین نهایی 6
پروژه شاهین نهایی 5
پروژه شاهین نهایی 4
پروژه شاهین نهایی 3
پروژه شاهین نهایی 2
پروژه شاهین نهایی 1