پارسیان تهرانپارس
به هدف سرمایه گذاری زمینی در منطقه تهرانپارس خریداری و ساخته شد.

این شرکت با دستور کار پروژه­ های سودآور و زودبازده تصمیم به خرید قطعه زمینی در تهرانپارس خیابان 184 شرقی به وسعت 336 مترمربع گرفته و پس از ارائه طرح توجیهی آن نسبت به اخذ پروانه از شهرداری در قالب 7 طبقه شامل یک زیرزمین و همکف و 5 طبقه روی همکف در قالب 10 واحد مسکونی اقدام نموده است. 

 پروژه دارای 1472/16 مترمربع مساحت ناخالص و 912/65مترمربع مساحت مفید می­ باشد. در حال حاضر پروژه تحویل خریداران گردیده است. کلیه تاسیسات و تجهیزات خریداری شده برای پروژه از بهترین نوع موجود در بازار بوده و قوانین مبحث 19 ساختمان به صورت کامل در روند ساخت پروژه به کارگرفته شده است.

تهرانپارس جدید 1
تهرانپارس جدید 2
تهرانپارس جدید 3
تهرانپارس جدید 4
تهرانپارس جدید 5