پیام مدیرعامل

به نام بزرگ معمار هستی

«حمد و ثنای خدایی که دیدگان هر بیننده ای از دیدنش قاصر و اندیشه ی هر توصیف کننده ای از وصف او عاجز است. جهان آفرینش را با قدرت کامل و مشیت بالغ خویش بی آنکه نمونه و الگویی در کار خلق آن وجود داشته باشد آفرید.»

در پرتو الطاف الهی و به همت و تلاش تمامی همکاران ما آمده ایم تا با پشتوانه مناسب فنی و مهندسی و مالی و با بهره گیری از فن آوری های نوین در صنعت ساخت و ساز بر پایه صداقت و پایبندی به ارزش های حرفه ای و تعریف استراتژی و ساختار مناسب در رسیدن به کلیه اهداف شرکت که ایجاد رضایت کامل برای کلیه ذینفعان می باشد اقدام نمایم، و بدین منظور عوامل اصلی موفقیت خود را بر مبنای ذیل بنا نهاده ایم.

1.      مشتری: بدون شک موفقیت هر سازمان، بیش از آنکه در گرو رضایت سهامداران آن باشد، در نتیجه رضایت مشتریان بدست می آید.

2.      سازمان: برای باقیماندن در جرگه ی رقابت، سازمان می بایست قادر باشد تا نقاط قوت اصلی و عوامل برتری خود را شناسایی نماید تا بتواند از طریق تمرکز بر روی نقاط قوت اصلی و کلیدی خود بقای خود را تضمین نماید.

3.      رقابت: می­بایست مواردی را که عوامل اصلی پیروزی و یا شکست در رقابت می باشد را شناسایی نمود تا بتوان با تقویت آنها بر رقبا غلبه نمود.

ما کلید اصلی موفقیت خود را تلاش بر پایه صداقت می دانیم و خود را آماده نمودیم در مسیر رسیدن به اهداف اصلی شرکت بدون ناامیدی با برنامه ریزی و انعطاف و تغییر با شرایط از مشکلات و موانع به بهترین حالت گذر نموده و از این مشکلات نهراسیم.

«هیچ درختی تناور نمی گردد مگر آنکه بادهای بسیار بر وی بوزد چرا که با هر پیچ و تابی که براثر وزش باد بر پیکر درخت پدیدار می شود ریشه هایش عمیق تر و قوی تر می گردد. درختی که در دره های آفتابی رشد کرده باشد ضعیف و شکننده است»

امید است با همکاری سرمایه های انسانی شرکت و در سایه حمایت کلیه سهامداران و همچنین با جلب اعتماد مشتریان در راستای اعتلا و آبادانی میهن عزیزمان با موفقیت گام برداریم.

والسلام

هادی صالحی وزیری

                                        مدیرعامل