طرح ها و پروژه های - نمایش طرح

پروژه مسکونی آبشار
اجرای عملیات بعد از اسکلت
در دست اجرا
1394/08/24
1395/09/07

شرکت سامان گستران پویا

اجرای عملیات بعد از اسکلت بلوک B

ابتدای اتوبان شهید خرازی، پشت بیمارستان تریتا

پیمانکاری

شرکت در راستای گسترش فعالیتها و تحقق اهداف و برنامه های خود اجرای عملیات بعد از اسکلت بلوک B پروژه آبشار را واقع در منطقه 22 تهران به مساحت 34566 مترمربع شامل 3 طبقه زیرزمین و 17 طبقه روی همکف که مجموعا 22 طبقه می باشد، را در قالب پیمانکاری برعهده گرفته است.